The Data Journalism Handbook 1.0
Loading

«Electoral Hack» σε πραγματικό χρόνο (Hacks/Hackers Μπουένος Άιρες)

Figure 13. Εκλογές 2011 (Hacks/Hackers Buenos Aires)

Το Electoral Hack είναι ένα έργο πολιτικής ανάλυσης που οπτικοποιεί δεδομένα από τα προσωρινά αποτελέσματα των ψηφοδελτίων του Οκτωβρίου 2011 στις εκλογές της Αργεντινής. Το σύστημα επίσης, διαθέτει πληροφορίες από προηγούμενες εκλογές και κοινωνικο-δημογραφικά στατιστικά από όλη τη χώρα. Το έργο ενημερωνόταν σε πραγματικό χρόνο με πληροφορίες από την προσωρινή καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στις εθνικές εκλογές του 2011 στην Αργεντινή και έδινε συνόψεις των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ήταν μια πρωτοβουλία των Hacks/Hackers του Μπουένος Άιρες με τον πολιτικό αναλυτή Andy Tow και ήταν μία συνεργατική προσπάθεια δημοσιογράφων, σχεδιαστών, αναλυτών, πολιτικών επιστημόνων και άλλων, από το τοπικό τμήμα των Hacks/Hackers.

Τι δεδομένα χρησιμοποιήσαμε;

Όλα τα δεδομένα προήλθαν από επίσημες πηγές: το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (National Electoral Bureau) παρείχε πρόσβαση στα δεδομένα της προσωρινής καταμέτρησης από το Indra. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα αιρετά αξιώματα και τους υποψήφιους από διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Ένα πανεπιστημιακό έργο παρείχε βιογραφικά στοιχεία και το πολιτικό πρόγραμμα κάθε Προέδρου. Οι κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες προήλθαν από την Εθνική Απογραφή του 2001 του Πληθυσμού και Στέγασης (INDEC), την Απογραφή του 2010 (INDEC) και το Υπουργείο Υγείας.

Πώς αναπτύχθηκε;

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του «2011 Election Hackathon» από τους Hacks/Hackers του Μπουένος Άιρες, την ημέρα πριν τις εκλογές, στις 23 Οκτωβρίου 2011. Το «hackathon» παρακολούθησε τη συμμετοχή των 30 εθελοντών με μια ποικιλία από διαφορετικά υπόβαθρα.

Το «Electoral Hack» αναπτύχθηκε ως μια ανοιχτή πλατφόρμα, η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Για την τεχνολογία, χρησιμοποιήσαμε τα Google Fusion Tables, Google Maps και βιβλιοθήκες γραφικών διανυσμάτων.

Δουλέψαμε για την κατασκευή των πολυγώνων για την εμφάνιση γεωγραφικής χαρτογράφησης και των εκλογικών δημογραφικών στοιχείων. Συνδυάζοντας τα πολύγωνα με λογισμικό GIS και γεωμετρίες από κοινούς πίνακες στο Google Fusion Tables, δημιουργήσαμε πίνακες με πλήκτρα που αντιστοιχούν στην εκλογική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Indra, και στα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα από το INDEC. Από αυτό δημιουργήσαμε οπτικοποιήσεις στο Google Maps.

Χρησιμοποιώντας το Google Maps API, δημοσιοποιήσαμε αρκετούς θεματικούς χάρτες που απεικόνιζαν την χωρική κατανομή της ψηφοφορίας με διαφορετικές αποχρώσεις, όπου η ένταση του χρώματος, που αντιπροσώπευε το ποσοστό των ψήφων από διάφορες προεδρικές αναμετρήσεις, σε διαφορετικά διοικητικά διαμερίσματα και εκλογικά τμήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα: η πόλη του Μπουένος Άιρες, οι 24 περιφέρειες της Μείζονος του Μπουένος Άιρες, η πόλη της Κόρδοβα, και η Ροσάριο. Χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες τεχνικές για την παραγωγή θεματικών χαρτών από προηγούμενες εκλογές, δηλαδή τις προεδρικές εκλογές του 2011 και την εκλογή του 2007, όπως επίσης και την κατανομή των κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων, όπως η φτώχεια, η παιδική θνησιμότητα, και οι συνθήκες διαβίωσης, επιτρέποντας την ανάλυση και τη σύγκριση. Το έργο επίσης, έδειξε τις διαφορές, με γεωγραφική κατανομή, στο ποσοστό των ψήφων, που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα στις γενικές εκλογές του Οκτωβρίου, σε σύγκριση με τις πρώτες του Αυγούστου.

Αργότερα, χρησιμοποιώντας μερικά στοιχεία από τις προσωρινές καταμετρήσεις, δημιουργήσαμε ένα χάρτη, που αναπαριστούσε την ανατομία της καταμέτρησης, στον οποίο η πρόοδος της καταμέτρησης των ψήφων εμφανιζόταν από το κλείσιμο των τοπικών δημοσκοπήσεων μέχρι το επόμενο πρωί.

Πλεονεκτήματα

  • Θέτουμε ως στόχο να βρούμε και να απεικονίσουμε τα δεδομένα και είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Είχαμε τη βάση δεδομένων της UNICEF, των κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων των παιδιών, όπως επίσης τη βάση δεδομένων των υποψήφιων που δημιουργήθηκε από την ομάδα yoquierosaber.org του Πανεπιστημίου Torcuato Di Tella. Κατά τη διάρκεια του hackathon συλλέξαμε ένα μεγάλο αριθμό επιπλέον στοιχείων τα οποία τελικά δεν συμπεριλάβαμε.

  • Ήταν σαφές ότι η δημοσιογραφική και προγραμματιστική δουλειά δεν ενισχύθηκαν από υποτροφία. Χωρίς τη συνεισφορά των Andy Tow και Hilario Moreno Campos, το έργο θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί.

Μειονεκτήματα

  • Τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, δεν ήταν ενημερωμένα (τα περισσότερα ήταν από την απογραφή του 2001). Για παράδειγμα, δεν περιείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τον μέσο όρο ΑΕΠ, την κύρια οικονομική δραστηριότητα, το μορφωτικό επίπεδο, τον αριθμό των σχολείων, των γιατρών ανά κάτοικο και πολλά άλλα πράγματα που θα ήταν ωραία να έχουμε.

  • Αρχικά το σύστημα προοριζόταν ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συνδυάζει και να εμφανίζει οποιαδήποτε δεδομένα, έτσι ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούσαν εύκολα να εμφανίζουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν στο Web. Αλλά έπρεπε να το αφήσουμε αυτό για μια άλλη φορά.

  • Δεδομένου ότι το έργο χτίστηκε από εθελοντές σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ήταν αδύνατο να κάνουμε όλα όσα θέλαμε. Παρ 'όλα αυτά, κάναμε μεγάλη πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση.

  • Για τον ίδιο λόγο, όλη η συλλογική εργασία των 30 άνθρωποι μεταφέρθηκε σε ένα μόνο προγραμματιστή, όταν τα δεδομένα που προσφέρθηκαν από την κυβέρνηση άρχισαν να εμφανίζονται, και καταλήξαμε σε κάποια προβλήματα κατά την εισαγωγή των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτά λύθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Επιπτώσεις

Η Εκλογική πλατφόρμα (Electoral Hack) είχε μεγάλο αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα και online κάλυψη. Χάρτες από το έργο χρησιμοποιήθηκαν από διάφορες πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των εκλογών και στις επόμενες ημέρες. Καθώς περνούσαν οι μέρες, οι χάρτες και οι απεικονίσεις είχαν ενημερωθεί, αυξάνοντας την κυκλοφορία ακόμη περισσότερο. Την ημέρα των εκλογών, η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε την ίδια ημέρα έλαβε περίπου 20 χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες και οι χάρτες της αναγράφονταν στο εξώφυλλο της εφημερίδας Página 12 για δύο συνεχόμενες ημέρες, καθώς και σε άρθρα της La Nación. Ορισμένοι χάρτες εμφανίστηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Clarin. Ήταν η πρώτη φορά που μια διαδραστική απεικόνιση των χαρτών σε πραγματικό χρόνο είχε χρησιμοποιηθεί στην ιστορία της δημοσιογραφίας στην Αργεντινή. Στους κεντρικούς χάρτες θα μπορούσε κανείς να δει καθαρά τη συντριπτική νίκη της Cristina Fernandez de Kirchner με 54% των ψήφων, χωρίζοντας από τη χρήση χρωμάτων. Λειτούργησε επίσης ώστε να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου οι τοπικές υποψηφιότητες είχαν σαρωτική νίκη στις επαρχίες.

Mariano Blejman, Mariana Berruezo, Sergio Sorín, Andy Tow, and Martín Sarsale from Hacks/Hackers Buenos Aires